Onbegrip van werkgever, collega’s en klanten of cliënten

Veel mensen hebben nog nooit iemand met een korte arm of armamputatie ontmoet. Dat kan zorgen voor onbegrip. Soms denken mensen dat je bepaalde dingen niet kunt of vinden ze het ‘eng’ om te zien. En er zijn ook mensen die jou – goed bedoeld - willen helpen, terwijl je het gewoon zelf kan. Bedenk voor je zelf wat je prettig vindt en wat niet, en bespreek dit.

QA tegel 02

Q&A 
Kris en Kelly maken korte metten met veelgestelde vragen over hun korte arm.

Mogelijke oplossingen:

  • Benadruk je sterke kanten en vertel waarom jij geschikt bent voor dit werk.
  • Leg goed uit wat je wel en niet kan en waarom jij bepaalde dingen op een andere manier doet. Tip: gebruik de checklist Dit ben ik!
  • Laat ook zien hoe jij dingen doet, zodat ze weten dat je het kunt. Doe het voor of maak zelf een filmpje met je mobiel.
  • Vraag een maatschappelijk werker of psycholoog van het revalidatiecentrum om samen met jou hierover na te denken en te oefenen hoe je dit met mensen kunt bespreken.
  • Toon begrip voor het feit dat anderen misschien voor het eerst iemand met een korte arm ontmoeten en beantwoord hun vragen. Openheid kan veel onbegrip wegnemen.
  • Spreek af dat je zelf hulp vraagt als dit nodig is
  • Spreek af dat een vaste collega jou ondersteunt.
  • Wijs mensen op deze website.